China Mobile Branch Store Address

China Mobile Store Addresses, Opening Hours and Phone Numbers


Beijing

Tianjin

Shanghai

Chongqing


Anhui Province

Bengbu, Huainan, Ma'anshan, Huaibei, Tongling, Anqing, Huangshan, Fuyang, Suzhou, Chuzhou, Lu'an, Xuancheng, Bozhou, Chizhou, Hefei, and Wuhu.


Fujian Province

Fuzhou, Xiamen, Ningde, Putian, Quanzhou, Zhangzhou, Longyan, Sanming, and Nanping.


Guangdong Province

Chaozhou, Jieyang, Zhongshan, Heyuan, Zhaoqing, Zhuhai, Jiangmen, Guangzhou, Huizhou, Yangjiang, Shaoguan, Shantou, Maoming, Yunfu, Foshan, Dongguan, Qingyuan, Shanwei, Zhangjiang, Shenzhen, and Meizhou.


Hebei Province

Baoding, Xiongan, Cangzhou, Hengshui, Langfang City, Cangzhou, Shijiazhuang, Tangshan, Chengde, Zhangjiakou, Xingtai, Qinhuangdao, and Handan.


Hubei Province

Wuhan, Huanggang, Jingmen, Ezhou, Enshi, Yellowstone, Jianghan, Jingzhou, Qianjiang, Shiyan, Suizhou, Tianmen, Xianning, Xiangyang, Yichang and, Xiaogan.


Jiangsu Province

Nanjing, Suzhou (incl. Xiqu, Kunshan, Zhangjiagang, Wujiang, Changshu, Taicang), Wuxi, Changzhou, Nantong, Zhenjiang, Yangzhou, Taizhou, Xuzhou, Yancheng, Huaian, Suqian, and Lianyungang.


Sichuan Province

Neijiang, Zigong, Guang'an, Bazhong, Suining, Yibin, Chengdu, Ziyang, Aba, Panzhihua, Luzhou, Liangshan, Deyang, Guangyuan, Tianfu New District, Nanchong, Meishan, Leshan, Mianyang, Ya'an, and Ganzi.


Zhejiang Province

Hangzhou, Huzhou, Jiaxing, Jinhua, Yeosu, Ningbo, Quzhou, Shaoxing, Taizhou, Wenzhou, and Zhoushan.


More cities coming soon.China Mobile Branch Office Address for Main Chinese Cities on Google Map


Beijing, Chongqing, Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Dalian, Qingdao, Hefei, Fuzhou, Lanzhou, Guangzhou, Guiyang, Haikou, Shijiazhuang, Harbin, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Nanjing, Nanchang, Changchun, Shenyang, Xining, Xi'an, Jinan, Taiyuan, Chengdu, Kunming, Hangzhou, Nanning, Hohhot, Yinchuan, Urumqi and Lhasa.


Return to China Mobile

Return to China Prepaid SIM Card

Return to Online Top Up & Recharge

Return to China Apple Store Address

From China Mobile Branch office Address to China Mobile Phones Home
New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.